ZLEPŠETE PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ: ODHLUČNĚNÍ STROJE A JEHO BENEFITY

Každý zaměstnavatel by se měl snažit zpříjemňovat pracovní prostředí svých zaměstnanců. Jedním z častých problémů bývá HLUK.

PROČ SNÍŽIT HLUK NA PRACOVIŠTI?

Jsou-li pracovníci vystaveni dlouhodobé hlukové zátěži, může docházet k mnoha zdravotním problémům. Jedním z prvních je poškození sluchu, a to jak ztrátou sluchové ostrosti, tak úplná hluchota. Dalšími zdravotními problémy je stres, únava a podrážděnost. Poruchy soustředění, které může vést ke zvýšenému riziku pracovních úrazů. Studie prokázaly, že expozice hluku může zvyšovat krevní tlak a srdeční frekvenci, a tím i riziko infarktu a mozkové mrtvice. Hluk může narušovat spánek, což může vést k únavě, podrážděnosti a snížení kognitivních funkcí. Hluk může negativně ovlivňovat trávicí systém a ten zase může vést k poruchám trávení, jako je vředová choroba žaludku a dvanácterníku.

Stejně tak i nízkofrekvenční tóny, se kterými se setkáváme v blízkosti kompresorů, generátor a turbín, mohou mít vliv na bolesti hlavy, nevolnost a poruchy spánku. Proto doporučujeme izolovat pracovníky od těchto zdrojů výstavbou PROTIHLUKOVÉHO KRYTUAKUSTICKÉHO PANELU RS80G20, který je sestaven pro izolaci od nízkofrekvenčních tónů.

Dalším benefitem odhlučnění stroje je například i snížení prašnosti. Pochopitelně závisí na druhu výrobního produktu.

JAK SNÍŽIT HLUK NA PRACOVIŠTI?

Řešíme-li odhlučnění ve výrobní hale, jednou z nejzákladnějších podmínek pro příjemnou práci, je úměrná hladina hluku. Žijeme v době, kdy se staví velké výrobní haly, kterými se hluk velice dobře nese a tím ovlivňuje desítky zaměstnanců.

Nejefektivnějším řešením je ODHLUČNĚNÍ STROJE tedy zdroje hluku, protože platí pravidlo: čím blíž u zdroje je protihluková izolace, tím je odhlučnění účinnější. Proto převážně naše firma staví protihlukové kabiny z protihlukového panelu RS.

PROTIHLUKOVÉ KABINY JAKO INVESTICE DO ZDRAVÍ A PRODUKTIVITY

Díky AKUSTICKÝM KABINÁM dochází na pracovištích k o mnoho lepším pracovním podmínkám. Zaměstnanci vykazují vyšší soustředění a produktivitu. Díky variabilitě protihlukového panelu RS, navrhujeme a montujeme PROTIHLUKOVÉ KABINY dle technických požadavků zákazníka. Protihluková okna umožňují průhled do kabiny a tím kontrolu stroje. Stejně tak se počítá s dveřmi pro případnou obsluhu a servis.

Mnoho kabin z PROTIHLUKOVÉHO PANELU RS má snímatelný strop, díky kterému můžou být pomocí jeřábu vyměněny velké díly (motory). Někdy tuto výměnu řešíme kompletním odsunutím boční strany. Všechny protihlukové kabiny jsou navrženy tak, aby splňovaly požadovaná kritéria pro běžný chod stroje a jeho údržby.

Další možností zpříjemnění pracovního prostředí je vystavení PROTIHLUKOVÉ BUŇKY pro obsluhu. Tzv. PROTIHLUKOVÉ VELÍNY. Instalováním protihlukové kabiny pro obsluhu, připravíte klidné zázemí pro zaměstnance, ze kterého mohou poklidně řídit a kontrolovat výrobní linky a stroje. Díky velkým protihlukovým oknům mají přehled o okolním pracovním prostředí a o chodu výroby.

A VÍTE, PROČ STAVĚT PROTIHLUKOVÉ KABINY Z AKUSTICKÉHO PANELU RS?

PROTIHLUKOVÝ PANEL RS je český produkt a je vyráběn v několika variantách. Správný typ panelů je zvolen na základě toho, v jakých frekvencích se pohybuje zdroj hluku. Díky panelu RS80G20 utlumíme nízkofrekvenční tóny, naopak díky panelu RS80, utlumíme vysoké a střední frekvence. Kompletní navržení protihlukové kabiny je v souladu s technickými požadavky investora. Každá kabina je dle požadavků lakována do jakéhokoli odstínu RAL.

Mnoholeté zkušenosti a víc jak 500 realizovaných zakázek v odvětví odhlučnění – to je to, co za námi stojí.

Trápí Vás hluk na pracovišti? Chcete zpříjemnit pracovní prostředí vašim zaměstnancům?  Kontaktujte nás a my Vám připravíme návrh řešení odhlučnění a cenovou nabídku.